GABRIELS ELEKTRO

Je herkent ons aan de blauwe outfits. Een duidelijke club, vol van kracht. Als een eenheid zorgen voor die bouw.

Over dit project

De Bossche Vakschool is ontstaan door het samenbrengen van het voormalig Duhamel College en het Hervion College te ’s-Hertogenbosch. De Bossche Vakschool biedt beroepsgerichte opleidingen voor vmbo-leerlingen aan. Het nieuwe gebouw faciliteert onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven.

Onze kracht

Gabriëls Elektro verzorgt de gehele elektrotechnische- en beveiligingsinstallatie vanaf engineering tot aan oplevering.

Onze uitdagingen

Doel is om de klimaateisen te behalen met beperkt energieverbruik, maar met behoud van comfort. Het is een moderne school conform klasse B Frisse Scholen. Eveneens wordt geanticipeerd op de BENG-eisen die per januari 2021 van toepassing zijn. De sporthal is door het hergebruik van de bestaande constructie circulair te noemen.

GABRIELS ELEKTRO

Je herkent ons aan de blauwe outfits. Een duidelijke club, vol van kracht. Als een eenheid zorgen voor die bouw.