Privacystatement

Privacyverklaring voor klanten van Gabriels Elektro BV

Gabriels Elektro BV gevestigd De Amert 154, 5462 GH te Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Gabriels Elektro BV:

Telefoon: 0413-293147

E-mail: privacy@gabrielselektro.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Gabriels Elektro BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Contactgegevens welke je met ons deelt via het contactformulier op onze website.
 • Getekende opdrachtbevestiging / werkbon / contract.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Op onze website en in onze administratie worden geen gegevens verzameld van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Gabriels Elektro BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening op locatie en/of op afstand zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 • Om contact met je op te nemen n.a.v. een verzoek via het contactformulier op onze website.
 • Om aan fiscale verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Gabriels Elektro BV neemt geen besluiten over zaken, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gabriels Elektro BV) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.

Gabriels Elektro BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd. Hierna kunnen persoonsgegevens verwijderd worden wanneer dit gewenst is.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Gabriels Elektro BV deelt persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd. Gabriels Elektro BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Toegang tot gegevens via derden.

Indien noodzakelijk heeft Gabriels Elektro BV toegang tot gegevens in systemen van derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd. Gabriels Elektro BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Gabriels Elektro BV gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken. We kunnen het bezoek van onze website analyseren door het gebruik van o.a. Google Analytics.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Gabriels Elektro BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@gacom.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@gacom.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met cijfers onderaan je paspoort, het nummer van het identiteitsbewijs én je burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens.

Gabriels Elektro BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Navigatie

Adres

Gabriels Elektro B.V.

De Amert 154
5462 GH Veghel

Postbus 536
5460 AM Veghel

Direct contact

T 0413 29 31 47
@ info@gabrielselektro.nl