Onze wereld verandert in hoog tempo. Steeds meer mensen bereiken een hoger welvaartsniveau met bijbehorend consumptiegedrag. Daarbij vragen we steeds meer van de aarde en het milieu en worden we ons meer en meer bewust van het feit dat we niet op en onuitputtelijke ‘bron’ wonen. 

Klimaatdoelstellingen die op het wereldtoneel afgesproken worden vragen om inspanningen op macro- en microniveau. Ook wij van Gabriëls Elektro BV zijn ons ervan bewust dat wij ons steentje bij moeten dragen en staan open voor verdere mogelijkheden en ontwikkelingen om onze duurzaamheidsvisie te onderstrepen. 

Om concreet invulling te geven aan haar duurzaamheidsvisie heeft Gabriëls Elektro BV onderstaande duurzaamheidsmaatregelen  genomen:

 • Volledige LED verlichting in eigen bedrijfspand (inclusief noodverlichting)
 • Toepassing van 235 zonnepanelen (totaal 76.375 WP) op ons eigen pand
 • Verlichting gestuurd via daglichtregeling en aanwezigheidsmelding
 • Gebruik elektrisch of hybride aangedreven (lease)voertuigen
 • Aanschaf van bedrijfsbussen met dubbele cabine resulteert in minder voertuigen
 • Carpoolen door monteurs
 • Plastic koffiebekers en roerstaafjes vervangen door herbruikbaar porselein, karton of hout
 • Gescheiden inzameling en afvoer van afval, inclusief batterijen, accu’s, papier, metalen en plastic verpakkingsmaterialen.
 • Inzet van een fietskoerier voor verzenden postpakketten 
 • Gebruik van transportfietsen van binnenstedelijke parkeerplaats naar bouwlocatie
 • Minder verstening buitenterrein, onderhoud groen als Social Return.

Om onze keuzes voor duurzaamheid meer impact te geven kijken we verder dan onze eigen organisatie. Ook onze stakeholders worden kritisch beoordeeld op hún bijdrage aan duurzaamheid en de inpasbaarheid van hun producten of diensten in onze duurzaamheidsvisie. 

Op tal van projecten zien we mogelijkheden voor verduurzaming. Zo kunnen PV panelen op het dak geplaatst worden t.b.v. de eigen energievoorziening en verdere reductie van de CO2 uitstoot. 

Maar ook door gebruik te maken van Philips circulaire verlichting, wat 3D geprint is, uit polycarbonaat bestaat en tot vijf keer hergebruikt kan worden, wordt wezenlijk bijgedragen aan het cradle to cradle principe en circulair bouwen. 

Het vervangen van conventionele verlichting door zeer zuinige LED verlichting (bijvoorbeeld de Philips GreenSpace 2 recyclebaar) heeft directe impact op verlaging van het stroomverbruik, zéker als daarbij gebruik wordt gemaakt van sturing van de verlichting door een daglichtregeling. Met het gebruik van halogeenvrije kabels dragen we allen bij aan verbetering van het milieu en verhoging van de veiligheid en gezondheid. 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden bij uw nieuwbouw of renovatie.